Lightpainting o Fisiograma

 

Un fisiograma, en anglès Physiogram, popularment conegut com "lightpainting" o pintura de llum, és una tècnica creada en 1889, és el registre fotogràfic de la trajectòria d'una font lluminosa en moviment en un ambient amb poca llum.

Existeixen dues maneres de realitzar un fisiograma, quan prenem una fotografia del moviment d'un feix de llum amb la càmera en un punt fix, o quan realitzem moviments de càmera sobre un punt de llum fixa. Les exposicions poden durar des d'un segon a diversos minuts, depenent de les opcions de la càmera fotogràfica.

 

 

Un fisiograma, en inglés Physiogram, popularmente conocido como "lightpainting" o pintura de luz, és una técnica creada en 1889, és el registro fotográfico de la trayectoria de una fuente luminosa en movimento en un ambiente con poca luz.

Existen dos maneras de realizar un fisiograma, cuando tomamos una fotografia del movimiento de un conjunto de luz con la camara en un punto fijo, o cuando realizamos movimientos de cámara sobre un punto de luz fija. Las exposiciones pueden durar desde un segundo a diversos minutos, dependiendo de las opciones de la cámara fotográfica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model:

Inma Garzia,

Makeup:

Elenatpmakeup